Sản phẩm

Trà sả thảo mộc

Vui lòng gọi...

Mứt chanh dây sấy dẻo

Vui lòng gọi...

chanh dây

Vui lòng gọi...

TINH CỐT CHANH DÂY CÔ ĐẶC

Vui lòng gọi...

Mứt đông chanh dây

Vui lòng gọi...

Trái chanh dây

Vui lòng gọi...

Dịch chanh dây cấp đông có hạt

Vui lòng gọi...

Trái chanh dây cấp đông (nửa trái/nguyên trái)

Vui lòng gọi...

Tinh bột nghệ

Vui lòng gọi...

Hạt macca Gia Lai

Vui lòng gọi...

Hạt tiêu sạch

Vui lòng gọi...